Zoologia i Botanika zielony zakątek Sosnowca

Park im. Jacka Kuronia

Park im. Jacka Kuronia jest zielonym zakątkiem znajdującym się na granicy Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Na jego terenie stacjonuje Dział Botaniczno- Zoologiczny Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Czym zajmują się nasi pracownicy?

Przede wszystkim swoją opieką otaczają zwierzęta przebywające w Mini ZOO. Znajdziemy tutaj kilka różnych gatunków – zagrożone wyginięciem owce grzywiaste Arui, kozy domowe, daniele, kułany oraz ptaki takie jak pawie, kury Fenix, gołębie czy bażanty. Na co dzień pracownicy działu dbają o utrzymanie czystości na wybiegach zwierząt, karmią je, poją i obserwują ich zachowanie pod kątem ewentualnych nieprawidłowości mogących świadczyć o złym samopoczuciu czy chorobie. Mini ZOO znajduje się na otwartym terenie, wstęp do niego nie wymaga zakupu biletów – zapraszamy o każdej porze dnia.

Na terenie Mini ZOO należy zachować spokój, aby nie płoszyć i nie denerwować zwierząt. Prosimy, aby nie dokarmiać naszych podopiecznych, którym zapewniamy wymaganą codzienną dawkę pokarmową Tuż obok wybiegu kóz znajduje się drewniana skrzynia, do której można włożyć dary – suchy chleb, owoce czy warzywa, które potem podamy zwierzętom.

Poza opieką nad zwierzętami do zadań pracowników naszego działu należą także kwestie utrzymania czystości w tej części miasta oraz pielęgnacja zieleni (nasadzenia czy podcinanie krzewów). Pracownicy cały rok, najlepiej jak potrafią, dbają o porządek w naszym mieście:

  • koszą
  • grabią
  • zamiatają
  • odchwaszczają wymagające tego miejsca
  • podcinają gałęzie
  • likwidują dzikie wysypiska oraz regularnie odbierają odpady z koszy komunalnych

Telefon kontaktowy dotyczący Parku im. Jacka Kuronia:

Kliknięcie spowoduje połączenie telefoniczne+48 502 122 862

Egzotarium

Na to otwarcie czeka całe miasto i niemalże cały region. Już 2 grudnia o godzinie 9.00 otwarte zostanie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. Bilety dzięki Sosnowieckiej Karcie Miejskiej kosztują już od 17 zł, a z kartą dla rodzin wielodzietnych nawet poniżej 10 zł za osobę.

Zapraszamy na Kliknięcie spowoduje połączenie telefonicznededykowaną stronę Centrum Edukacji Ekologicznej "Egzotarium".

Historia sosnowieckiego Egzotarium sięga czasów przedwojennych. Ówczesne władze miejskie wyszły z inicjatywą założenia na terenie Starego Sosnowca parku o powierzchni 4,8 ha „zgodnego z trendami modernistycznymi”.

Po wojnie przyszedł czas na zmiany, a park podzielono na części. Jedna z nich była przeznaczona na ogród dendrologiczny i obsadzona różnymi gatunkami drzew i krzewów. Na obszarze przylegającym do ul. Piłsudskiego zlokalizowano Palmiarnię i Akwarium, a więc dzisiejsze Egzotarium.

Otwarcie obiektu nastąpiło w 1956 roku, a w 1961 roku w prawej części parku ustawiono fontannę z rzeźbą przedstawiającą troje dzieci. W samym Egzotarium zlokalizowano drugą rzeźbę klęczącej dziewczynki, a jak wieść niesie, była to córka autora rzeźby Stefana Chorembalskiego, Zofię.

Choć obiekt był ikoną miasta, przez wiele lat nie był modernizowany. To zmieniło się kilka lat temu. Najpierw ruszyła przebudowa pobliskiego parku, który dzisiaj jest ogrodem botanicznym i mieści wiele niespotykanych gatunków roślin i zwierząt. W 2019 roku ogłoszono za to przetarg na przebudowę samego Egzotarium, a stary budynek zrównano z ziemią rok później.

– Muszę przyznać, że chyba na żadną inwestycję nie czekałem z takimi wypiekami. Egzotarium, a właściwie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium, robi naprawdę duże wrażenie. To już zupełnie inne miejsce i już teraz jestem z niego dumny. Myślę, że sosnowiczanie też będą – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Oficjalne otwarcie nastąpi już 2 grudnia, ale bilety będzie można kupić wcześniej. Sprzedaż startuje 27 listopada na stronie internetowej Kliknięcie spowoduje połączenie telefonicznewww.cee-egzotarium.sosnowiec.pl, a stacjonarnie 1 grudnia, od godziny 13.

Ile będą kosztowały wejściówki? – Przede wszystkim zależy nam na uhonorowaniu mieszkańców Sosnowca. Te obiekty powstają dla nich i dzięki nim. Wiemy, że Egzotarium ma miejsce w ich sercach, dlatego każdy, kto posiada Sosnowiecką Kartę Miejską, zapłaci dużo mniej. Generalnie zachęcamy do zakupu online, który także będzie tańszy – mówi Marlena Siwiec, zastępca dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych ds. funkcjonowania CEE Egzotarium.

Podstawowy bilet, zakupiony w kasie stacjonarnej, będzie kosztował 39 zł, a kupiony online 37 zł. Ulgowy to odpowiednio 29 i 27 zł. Dużo niższe będą ceny dla posiadaczy Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Tutaj bilet normalny będzie kosztował odpowiednio 27 i 25 zł, a ulgowy 19 i 17 zł.

Będzie także możliwość zakupu Biletu Rodzinnego (dla rodziców z maksymalnie dwójką dzieci). Jego cena to 97 zł stacjonarnie i 95 zł online. Dla posiadaczy SKM cena będzie dużo niższa – 65 zł i 63 zł. Honorowane będą także karty Nowego Mieszkańca, Dużej Rodziny czy też Miej Więcej, przy której cena bilety spada nawet poniżej 10 zł. Istnieje także możliwość wykupu karnetu, a grupy zorganizowane z sosnowieckich placówek oświatowych również będą płaciły mniej niż uczniowie spoza miasta.

Wielkie otwarcie już 2 grudnia. Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium będzie czynne od godziny 9.00 do 19.00 (kasa do godz. 18.00), a jego integralną częścią jest niezwykły i jedyny taki ogród botaniczny.

Już teraz inwestycja wzbudza ogromne emocje wśród mieszkańców miasta oraz całego regionu. Umowę na przebudowę Egzotarium podpisano w 2020 roku. Obiekt, który został wybudowany w 1956 roku i na stałe wpisał się w krajobraz miasta, po podpisaniu umowy szybko został wyburzony. Dzisiaj Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium, bo tak oficjalnie będzie się nazywało, jest już gotowe. Wnętrza robią ogromne wrażenie.

W budynku powstała duża sala edukacyjna, wyposażona w komputery, mikroskopy, systemy multimedialne itp. gdzie m.in. uczniowie okolicznych szkół będą mogli odbywać lekcje przyrody, biologii, geografii. Będą się tam odbywać warsztaty, wykłady, wystawy, a wszystko to przy pięknym widoku na tropikalne rośliny i zwierzęta w palmiarni. Powstało również mini kino, w którym każdy odwiedzający będzie mógł obejrzeć film edukacyjny, dotyczący rodzimej przyrody. Korytarze i hole CEE zostały przestrzenią ekspozycyjną dla wystaw stałych i czasowych. W budynku powstaje również kawiarnia.

Ścieżkę edukacyjną wewnątrz budynku zwiedzający będzie zaczynał od poziomu -1. W tej części CEE znajdą się olbrzymie akwaria z rodzimymi gatunkami ryb, a także z rybami z całego świata, m.in. duch amazoński, pielęgnica szmaragdowa, arowana srebrna, płaszczki słodkowodne i pirania pacu. W terrariach będzie można podziwiać też gady i owady, znajdzie się tam m.in. wąż chiński i pająk topik, anakonda zielona (odpowiednik rodzimego zaskrońca), ptaszniki i drzewołazy dendrobates – jadowite żaby, które o stopniu swojej jadowitości informują poprzez zabarwienie skóry.

Następnie ścieżka edukacyjna prowadzi zwiedzającego do palmiarni na poziom parteru. Palmiarnia nie będzie jak dotychczas jedynie ogrodem botanicznym. Na tym poziomie głównymi eksponatami są rośliny, ale wśród roślin projektantom udało się znaleźć miejsce także dla zwierząt m.in. legwan zielony, żółw żabuti, bazyliszek płatkogłowy, bazyliszek pręgowany, boa dusiciel, pyton rombowy, pyton siatkowany, boa tęczowy brazylijski, anolis kubański, kajman okularowy, badylarka pospolita czy też tukan wielki.

Sama palmiarnia podzielona została na trzy strefy: strefę klimatu śródziemnomorskiego, strefę pustynną i tropikalną, a w każdej panują inne warunki. Sterowanie klimatem odbywa się poprzez zapewnienie prawidłowej temperatury, wilgotności i światła, tak aby warunki zbliżone były jak najbardziej do tych panujących w naturze. Podróż po Egzotarium kończyć się będzie na szczycie rampy, która kieruje zwiedzających na poziom +1. W tym miejscu znajduje się sala edukacyjna, przestrzeń wystawiennicza wystaw stałych czasowych, kino edukacyjne, a także w kawiarnia, w której zwiedzający będą mogli odpocząć po długim zwiedzaniu.

Otoczenie również pełni rolę edukacyjną. Wzdłuż szklanej elewacji palmiarni został wybudowany długi zbiornik wodny, gdzie utworzono rodzime zbiorowisko szuwarowe. To siedlisko porasta brzegi cieków i zbiorników wodnych – szuwar jest odzwierciedleniem biotopu znajdującego się pierwotnie nad brzegiem rzeki Przemszy. Wraz z rozwojem antropopresji i rozwojem turystyki, coraz więcej bagien i terenów jest osuszanych, a co za tym idzie, tego typu siedliska są niszczone – w tym miejscu zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć rośliny, które są zagrożone wyginięciem.

Nowym elementem Egzotarium jest także korzystanie z odnawialnych źródeł energii. W ramach inwestycji wykonano panele fotowoltaiczne. Ponadto wody deszczowe pochodzące z połaci dachowej będą wykorzystywane do podlewania terenów zielonych.

Integralną częścią budynku jest Park Bioróżnorodności, który już od dłuższego czasu cieszy oczy mieszkańców. W zreawitalizowanym Parku Jana Fusińskiego nasadzonych zostało kilkadziesiąt tysięcy krzewów i drzewa, powstały oczka wodne, domki dla owadów, budki dla nietoperzy i budki lęgowe dla ptaków. Przebudowywane zostały ścieżki dla pieszych oraz schody tak, aby z parku mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Powstały również toalety, ustawiono nowe ławki, a cały park został ogrodzony.

W przetargu wypłynęło pięć ofert, opiewających od 64 mln zł, do 84 mln zł. Ostatecznie została wybrana oferta (63 967 412,71 zł) Mostostalu Zabrze – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa (lider konsorcjum) oraz Maximus ZBH Sp. z o.o. (partner konsorcjum).

Gmina Sosnowiec otrzymała dofinansowanie na kwotę 15,3 mln złotych w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014 – 2020 działanie 5.4.3 – ochrona różnorodności biologicznej. Projekt składa się z dwóch komponentów utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej “Egzotarium” i rewitalizacji terenów zielonych w tzw. Parku Tysiąclecia.

Historia Egzotarium

Historia parku otaczającego obiekt Egzotarium w Sosnowcu sięga 1936 roku. Wtedy podjęto próbę stworzenia Ogrodu Botanicznego. Sadzono ciekawe odmiany roślin południowych, ale próby nie powiodły się, ponieważ teren ze względu na wysoki stopień zapylenia był skażony. Mimo starannej pielęgnacji, rośliny nie przetrwały. Ponownie pomysł budowy palmiarni powstał w latach 50. Budowę palmiarni i działu ryb akwariowych rozpoczęto w 1954 roku, a zakończono w 1956 i przekazano do użytku, jako placówkę dydaktyczną. W roku 1957 podjęto budowę dodatkowego pomieszczenia, do którego zostały wprowadzone pojedyncze okazy zwierząt: małpy i ptaki egzotyczne. Dla zwierząt niewymagających wysokiej temperatury stworzono wybieg na otwartej przestrzeni. Znajdowały się tam niedźwiedzie, szopy, bażanty. Ilość zwierząt w tym okresie była duża, jednakże z chwilą powstania ogrodu zoologicznego w Katowicach, decyzją Ministerstwa, wybieg na wolnym powietrzu uległ likwidacji. Pozostała tylko wewnętrzna część obiektu. Sosnowiecki dział ryb akwariowych stanowił w tamtych latach największy tego typu obiekt w Polsce. Obejmował 60 zbiorników o pojemności 500 i 1000 litrów wody i największą kolekcję ryb i roślin akwariowych. W 1964 roku obiekt został przyjęty do międzynarodowego rejestru placówek akwarystycznych przez University of Hawaii, Waikiki Aquarium Honolulu w Hawai w USA. W okresie początkowym Egzotarium otrzymało rośliny egzotyczne, jako dar z palmiarni krakowskiej, gliwickiej i poznańskiej. Te rośliny stanowiły główny wystrój palmiarni. W późniejszym okresie rośliny uzupełniano wyłącznie na zasadzie zakupu. W roku 1986 w palmiarni wykonano remont części przedniej (2 skrzydła i kopuła główna) wymieniono zmurszałe łączniki na stalowe i wymieniono szyby.

Mimo upływających lat Egzotarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rocznie odwiedzało palmiarnie około 30 tysięcy osób.

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do zamieszczenia dokładnego opisu.