Inwestycje i remonty

Głównym profilem działalności jest bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej nawierzchni dróg i ciągów pieszych na terenach będącym własnością Gminy Sosnowiec w ramach czego również dokonuje zabezpieczeń wszelkich nieprawidłowości aby utrzymać bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Bieżący zakres działalności to realizacja następujących zadań:

 • naprawy doraźne nawierzchni dróg i chodników: masą na zimno, mieszanką grysowo- emulsyjną z Remontera, naprawy mieszanką mineralno- asfaltową z Recyklera i Termosa.
 • uzupełnienie brakujących elementów kanalizacji deszczowej czyli pokryw studni (okrągłych dekli) i rusztów wpustów deszczowych (kratek).
 • wykonywanie remontów według zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Sosnowiec planu remontów na dany rok.
 • realizowanie zadań z Budżetu Obywatelskiego,
 • prowadzenie inwestycji,
 • utrzymanie poziomego i pionowego oznakowania miasta,
 • utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
 • utrzymanie wind i platform dla osób niepełnosprawnych,
 • utrzymanie małej architektury ( ławki i kosze w mieście),
 • utrzymanie fontann w mieście,
 • utrzymanie obiektów mostowych,
 • prowadzenie Akcji Zima w mieście w zakresie mechanicznego odśnieżania dróg.

 

Dział prowadzi całoroczny i całodobowy, telefoniczny dyżur  gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje: ubytki w nawierzchni dróg, przekrzywione znaki drogowe, niedziałającą sygnalizację świetlną, występujące zapadliska w jezdni i chodnikach, uszkodzenia wiat autobusowych i tramwajowych lub uszkodzenia będące wynikiem aktów wandalizmu ( przewrócone kosze, donice miejskie  ławki itp.), a w okresie zimowym przyjmuje interwencje w sprawie śliskości lub lokalizacji koniecznych do mechanicznego odśnieżenia nawierzchni dróg.

Oprócz podstawowych zadań dział bierze czynny udział w wielu innych akcjach realizowanych w mieście służąc swą pomocą np.:

 • zabezpieczenie imprez masowych takich jak Dni Sosnowca, biegi, maratony, Tour de Pologne,
 • dezynfekcja szkół i przedszkoli, montaż dozowników płynu dezynfekcyjnego przy siłowniach terenowych, montaż kurtyn przy szpitalach, dezynfekcja przystanków komunikacji i przejść podziemnych,
 • wiele innych zadań zleconych przez Urząd Miejski w Sosnowcu.

 

 

Formularz kontaktowy

Zachęcamy do zamieszczenia dokładengo opisu.