Deklaracja dostępności

Miejski Zakładu Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mzuk.sosnowiec.pl.

 

Data publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-19
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   

Treści niedostępne

  • Elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodane teksty alternatywne lub opisy w treści.
  • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
  • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
  • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-07
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu można:

  • zwiększyć/zmniejszyć czcionkę
  • włączyć wysoki kontrast

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, adresem kontaktowym jest sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 727 58 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek administracji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu przy ulicy Plonów 22i– Dyrekcja

Budynek dwukondygnacyjny. Posiada dwa wejścia. Oba wejścia –  drzwi jednoskrzydłowe. Wejścia umiejscowione powyżej poziomu „0”- przeszkoda krawężnik. Brak możliwości wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych bez asysty. Można skorzystać z pomocy dyspozytora, który telefonicznie skontaktuje się z danym działem i poprosi o podejście urzędnika  w celu załatwienia sprawy czy udzielenia osobie zainteresowanej informacji. Budynek nie posiada windy. Schody wyposażone są w poręcze. Brak jest wyznaczonego miejsca parkingowego. Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego i oznakowania poziomego.

 

Budynek administracji Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu przy ulicy Baczyńskiego 2B

Budynek posiada dwa wejścia oba wejścia –  drzwi jednoskrzydłowe. Wejścia umiejscowione powyżej poziomu „0”- przeszkoda schody dwu stopniowe. Brak możliwości wjazdu wózków dla osób niepełnosprawnych bez asysty. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego. Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego i oznakowania poziomego.

 

Budynek administracyjny Cmentarza Komunalnego i Kaplicy w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego 124

Budynek jednokondygnacyjny. Posiada jednoskrzydłowe drzwi i dzwonek. Do wejścia prowadzi pochylnia. W odległości 22 mb znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu na teren Cmentarza i podjazdu pod Kaplicę. Budynek nie jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego i oznakowania poziomego.

 

Aplikacja mobilna MZUczeK

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu posiada swoją aplikację mobilną MZUczeK w postaci gry edukacyjnej dla dzieci, dostępnej na systemy mobilne Android oraz iOS w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.  Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych