Plan remontów W najbliższym czasie

Remonty cząstkowe jezdni, regulacja urządzeń, remonty chodników, utrzymanie czystości

Prace na najbliższy tydzień

plan robót na okres 10.01.2022 – 14.01.2022