Telefony alarmowe Potrzebne numery

Utrzymanie czystości i porządku w mieście

Kliknięcie spowoduje połączenie telefoniczne+ 48 506 091 597 

Utrzymanie infrastruktury drogowej:

Kliknięcie spowoduje połączenie telefoniczne+ 48 501 456 203