Utrzymanie czystości na terenie miasta

1. Utrzymanie czystości na terenie miasta

miejskie parki oraz skwery i zieleńce, ciągi piesze, kładki, schody, przejścia podziemne, place zabaw

 

2. Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów

ul. Wspólna 12,22, ul. 1 Maja, ul. 11 Listopada, ul. Ostrogórska, ul. 27 Stycznia, ul. Zegadłowicza (skwer), ul. Naftowa, ul. Hubala-Dobrzańskiego, al. Mireckiego, ul. Norwida, ul. Piwnika-Ponurego, ul. Wybickiego 8, ul. Mościckiego 14, ul. Bajana, ul. Krasickiego