Doraźne naprawy nawierzchni z asfaltobetonu Naprawy według zgłoszeń i interwencji

Doraźne naprawy nawierzchni z asfaltobetonu masą „na zimno”(według zgłoszeń i interwencji).