UWAGA! Ważna informacja.

Informuję, że dotychczasowy schemat działań w związku z bytowaniem zwierząt wolno żyjących na terenach miejskich, od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie: do zadań Jednostki będzie należało całodobowe przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych pod numerem: 501 456 203, bezpośrednie ich podejmowanie (w tym przepłaszanie lub odławianie), zabezpieczenie terenu do czasu przyjazdu właściwych służb oraz prowadzenie procedur wyboru wykonawcy usług weterynaryjnych świadczonych na rzecz zwierząt wolno żyjących, w zakresie wstępnych oględzin i udzielenia pierwszej pomocy (w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku będzie nim Gabinet Weterynaryjny Marka Ligęzy z siedzibą w Wojkowicach, przy ulicy Spokojnej 4) oraz wykonawcy leczenia i rehabilitacji we właściwym ośrodku rehabilitacji zwierząt, w celu przywrócenia ich środowisku naturalnemu. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu zawarł umowę w przedmiotowym zakresie, obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, z Leśnym Pogotowiem, Schroniskiem dla dzikich zwierząt Jacka Wąsińskiego, mieszczącym się w Mikołowie przy ulicy Kościuszki 70).

Załączniki